Lønnsplikt når ansatt har mistet medisinsk sertifikat?

Publisert: 24.05.2016

Våre ansatte må oppfylle medisinske vilkår og får utstedt medisinsk sertifikat for å utføre arbeidet. Når den ansatte blir fratatt det medisinske sertifikatet og dette er en forutsetning for å utføre arbeid vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i oppsigelsestiden?

Vi har ingen andre stillinger å tilby i oppsigelsestiden da vi er en tjenesteleverandør. Kabinansatte er skilt ut i eget selskap og har kun stillinger som kabinansatte.

Svar:

Manglende kvalifikasjoner og varig uskikkethet til en stilling er etter gjeldende rett avskjedsgrunn. Varig tap av sertifikat som ikke kan avhjelpes med f.eks. etterutdannelse/kursing vil således være avskjedsgrunn. Det kan imidlertid ikke gis et generelt svar som vil gjelde for ulike arbeidsforhold.

Men det svar som vil gjelde i de fleste forhold, er at midlertidig tap av autorisasjon eller sertifikat, ikke kvalifiserer for avskjed, dvs. oppsigelse uten oppsigelsestid. Skal det være mulig å benytte avskjed ved midlertidig tap av sertifikat/autorisasjon, må det foreligge sterkt klanderverdige forhold på den ansattes side. Altså må det ses på de individuelle forhold og i hvilken grad den ansatte kan klandres for tapet av sitt sertifikat og andre omstendigheter, varighet av bortfallet, historikk og spesifikt på den ansattes forhold/opptreden. Det er imidlertid komplekse forhold å vurdere i en slik sammenheng, slik at utfallet er helt avhengig av en vurdering av det enkelte individuelle forhold.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: