Lønn for ekstra arbeidstid som lærer

Publisert: 06.04.2020

Har en kollega som ofte er sykmeldt, det blir ikke satt inn vikar (ihvertfall ikke nå). Vi jobber på skole. Jeg har årsvikariat uten mulighet for forlengelse. Jeg må nå ta over kollega sine elever og undervise dem i tillegg til mine egne, har jeg noen rettigheter ift lønn eller grunn til å få fortsette å jobbe? Jeg har hatt ansvar for hennes klasse i tillegg til min egen i minst 3 mnd dette året. Står ikke i arbeidsbeskrivelse at dette er min jobb.

Svar:

Spørsmålet om når du får ekstra betaling vil følge av din arbeidsavtale og eventuell tariffavtale. Men loven gir veiledning:
Det normale er at man får ekstra betalt for overtid eller det som går ut over det som er avtalt i din arbeidskontrakt. Overtid er den arbeidstid som går ut over alminnelig arbeidstid.

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:
9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)
Annet kan avtales i tariffavtale.

Del denne artikkelen: