Lengst ansiennitet, men får ikke jobbe

Publisert: 24.04.2020

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i 25 år. Da covid-19 utbruddet kom, ble bedriften pålagt å stenge. Alle ansatte fikk permitteringsvarsel og ble permittert. Nå har arbeidsgiver tatt tilbake de fleste ansatte i arbeid, men jeg fikk beskjed om at jeg skal sist tilbake. Arbeidsgiver nyansatte en person, uten noen som helst erfaring fra denne type arbeid og er under opplæring, en uke før covid-19 og den personen er tilbake i arbeid. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Svar:

Du har et alminnelig oppsigelsesvern. Det medfører at både en oppsigelse og en permittering må være saklig begrunnet. Det gjelder en ulovfestet regel om ansiennitet i arbeidslivet. Men regelen stiller krav til sammenlignbare egenskaper og forutsetninger for å fylle den aktuelle stillingen. Det vil fort bli ansett som en usaklig oppsigelse eller usaklig permittering av deg, om en person med lavere ansiennitet gis en stilling som du kan fylle basert på dine forutsetninger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: