Leilighet er bare tinglyst på mor

Publisert: 24.01.2019

Av ukjent grunn ble borettslagsleiligheten til mor og far tinglyst bare i mors navn. Dette skaper utfordringer hvert år i forhold til rentefradrag da mor har minstepensjon og far må be om at rentene overføres til hans selvangivelse slik at han får mindre skatt. Hva skjer med far hvis mor dør først. Må han betale arveavgift? Er det lurt at de forsøker å tinglyse leiligheten på begge to? Eiendommen har økt i verdi siden de kjøpte. Vil det være kostbart å tinglyse igjen?

Svar:

Vanligvis vil man kunne be banken om å føre rentene på den andre ektefelle fremfor den ene etter en enkel anmodning om dette, men banken sier vel antagelig nei til dette da din far ikke er oppført som hjemmelshaver til leiligheten. Uansett hva som er registrert av eieropplysninger så er det de reelle eierforholdene som er avgjørende herunder for det som var tidligere beheftet med arveavgift. Arveavgift er uansett fjernet fra og med 2014.

For ordens skyld (og enklere behandling av rentene) så vil jeg anbefale at man får registrert leiligheten på de begge. Slik overføring er fritatt for dokumentavgift slikt at det blir kun behandlingsgebyr for dokument som sendes inn for å registrere eierskapet.

Deretter vil jeg sendt en anmodning til banken om at rentene skal godskrives din far etter samtykke fra din mor.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: