Leietaker undre 18 mener kontrakt ikke er gyldig

Publisert: 15.11.2019

I stedet for tre separate hybler, valgte jeg og to andre å leie en leilighet sammen. Husleiekontrakten ble underskrevet av meg. I tillegg laget vi en privat kontrakt mellom oss, i tilfelle noe skulle skje. I denne kontrakten står det blant annet at betaling skal skje frem til husleien slutter. Den ene flyttet etter kort tid, og nekter nå å betale sin del av husleien. Den som flyttet er under 18 år, og hevder at kontrakten ikke er gyldig ettersom den ikke er signert av foreldre. Stemmer det?

Svar:

Verge må signere for barn under 18 år mht. leie av bolig. I hht. vergemålsloven kan ikke mindreårige inngå avtaler om leie av bolig. Men det betyr ikke nødvendigvis at avtalen er ugyldig - det kan være spørsmål om aktsomhet og god tro på begge sider.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: