Leietaker har mistet portåpner

Publisert: 01.10.2019

Begge parter skrev under på en kontrakt om leie av biloppstillingsplass, leien skulle betales fortløpende. Dette ble ikke gjort, så kontrakten ble sagt opp uken etter kontraktsundertegnelse. Leietakeren skulle levere portåpneren til garasjen ved kontraktslutt, men sier at denne er mistet. Portåpneren er kostbar. Kan jeg rette et erstatningskrav mot leietakeren evt. hvordan går man frem?

Svar:

Hvis leietaker har mistet portåpneren vil man normalt kunne kreve denne erstattet. Nekter leietaker å betale, vil dette være et småkrav som kan bringes inn for forliksrådet. Leietaker bør varsles på forhånd og få anledning til å gjøre opp før saken bringes inn.

Del denne artikkelen: