Leietaker har ikke vasket ut hybel

Publisert: 01.10.2019

Min tidligere leietager hadde ikke vasket leiligheten når hun flyttet ut. Hun leide et rom av meg. Verken hennes rom eller fellesareal var vasket. Hun har også mistet nøkkel til boden. Leietager mener hun ikke er pliktig til å vaske huset da det ikke står noe om rengjøring i kontrakten. Kontrakten opphørte kl 12.00, jeg var i huset kl 15.00 og da mener hun at jeg bør bære på ansvaret siden jeg kom seint. Kan jeg trekke henne fra depositum? Både for tap at nøkkel og at hun ikke har vasket?

Svar:

Regler om tilbakelevering av husrommet følger husleieloven § 10-2. Husrommet skal leveres tilbake i rengjort stand med mindre annet er avtalt. Krav fra utleier må rettes innen rimelig tid, jf husleieloven § 10-3. Hvis du har varslet leietaker om at du vil kreve rengjøring og nøkkel samme dag kl 15 er dette helt innenfor lovens krav.

Når husrommet tilbakeleveres i uvasket stand, og uten husnøkkel, kan utleier kreve erstattet kostnader til utbedring. Du kan kreve at beløpet tilbakeholdes på depositumskonto. Hvem pengene skal utbetales til må dere enten bli enige om eller det må foreligge en dom. Noen steder i landet er det etablert eget husleietvistutvalg som håndterer tvister mellom utleier og leietaker. Er det ikke et slikt utvalg der du bor kan du bringe saken inn for forliksrådet.

Del denne artikkelen: