Leietaker har ikke råd til husleie

Publisert: 30.04.2020

Vi har leid ut en bolig til et ektepar (privatpersoner) der den ene jobber i et egeneid AS . Dette AS er nå slått konkurs pga. Covid-19. Hva er våre rettigheter som utleiere i denne situasjonen? Leier ønsker å få utsatt og eller hevet leiebetalingen, men dette synes vi blir svært krevende også i vår situasjon.

Svar:

Betalingsvansker hos leietaker er som klart utgangspunkt leietakers ansvar. NAV vil normalt ha plikt til å bistå med økonomisk hjelp til bo-kostnader for mennesker uten inntektsgivende inntekt. Det er ingen plikt for utleier å utsette leie eller frafalle rett på leie pga. evt. arbeidsløshet hos leietaker. Det er som sagt leietakers ansvar å ha økonomi tilstrekkelig til å betale for bo-kostnader.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: