Leietaker har ikke lest oppsigelsesbrev

Publisert: 12.11.2019

Jeg leier ut min bolig og har sendt oppsigelsen som rekommandert post. Jeg ser fra sporing at denne ikke er hentet ut og at den snart vil returneres. Jeg har ikke gitt leietaker noe indikasjoner på oppsigelse, verken muntlig eller skriftlig. Hva skal jeg gjør her hvis dette brevet ikke blir hentet? Jeg har et behov for å ta boligen tilbake selv.

Svar:

Da er mitt forslag at du for eksempel leverer oppsigelsen personlig tar bilde av den og sender på sms eller e-post og viser til at brevet er sendt rekommandert. Fristen regnes fra leieren har mottatt oppsigelsen og i praksis etter gml. husll. § 7 er det fortolket slik at oppsigelsen må ha kommet frem og leieren må ha hatt anledning til å gjøre seg kjent med innholdet, jf. fra de seneste år Rt. 1988 s. 579, Rt. 1988 s. 1412, Rt. 1992 s. 717 og Rt. 1998 s. 893. Selv om oppsigelsen er mottatt etter disse regler, kan utleieren ha en aktivitetsplikt hvis han vet at leieren er ukjent med den.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: