Leietaker har bestilt rørlegger uten å spørre

Publisert: 27.03.2019

Jeg har leid ut min leilighet som er ganske ny (2016). Jeg fikk en melding fra leietaker om at han hadde ringt rørlegger pga. et rør som hadde sklidd fra vasken. Da han tok kontakt med meg var problemet allerede fikset og han sendte regningen til meg på nesten 3000,-.

Jeg lurer på om det er jeg som skal betale den? Bygget er nytt og jeg har garanti, men den gjelder ikke om jeg tar kontakt med rørlegger selv, og leietaker verken informerte meg eller fikk samtykke til å ringe rørlegger.

Svar:

Oppdager leieren skade på husrommet som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleieren jf husleieloven § 5-5.

Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade som nevnt i første ledd første punktum.

Leier må altså kontakte utleier først. Forutsatt at leier ikke har forsøkt å kontakte deg før rørlegger ble kontaktet kan leier ikke kreve refundert merkostnaden det innebærer at dette ikke ble gjort på garanti.

Del denne artikkelen: