Leietaker dømt for å ikke betale husleie, vil anke

Publisert: 07.03.2018

Leietaker betaler ikke husleien som han skal og tatt seg til rette med arbeider på eiendommen. Leietaker tapte saken i tingretten, må betale omkostninger og truer nå sammen med sin advokat om anke, dersom vi ikke betaler en stor sum til leietaker, såkalt forlik. Er det lovlig? Er det god advokatskikk å føre saken videre, da han skriver at hans klient ikke har penger eller lyst til å betale saksomkostninger, ikke eier noe og vil ikke eie noe med et første? Vi vil få store utgifter.

Svar:

På generelt grunnlag bør en advokat utøve forsiktighet med å bruke anke som et argument til å få gjennom et forlikstilbud. I enkelte tilfeller kan dette være i strid med regler for god advokatskikk. En advokat skal nemlig opptre saklig og korrekt, og må unngå at hans uavhengighet svekkes. En advokat kan heller ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann. Dette følger av punkt 2.1.1 i Regler for god advokatskikk.

For denne konkrete saken, vil dere uansett stå fritt til å avvise forlikstilbudet og forholde dere til tingrettens dom. Det holder nemlig ikke at motparten helt enkelt ikke ønsker å betale kostnadene. Dommen som sådan vil nemlig være et tvangsgrunnlag for tvangsinndrivelse av kravet. Dersom motparten likevel velger å anke, vil dere eventuelt kunne vurdere forlikstilbudet på ny eller gjennomføre en ankesak med håp om at lagmannsretten opprettholder tingrettens dom.

Del denne artikkelen: