Leietaker betaler ikke husleie

Publisert: 07.03.2019

Jeg har i 1,5 år leiet ut leiligheten min på ubestemt tid. Leietaker har ved 7-8 anledninger ikke betalt husleie på tiden, og ved flere tilfeller har det tatt månedsvis før husleie er kommet inn. I tillegg har leietaker vært varslet om tilsyn av leiligheten lenge, men har utsatt og utsatt, og ikke holdt avtaler. Det er løgner og manipulering konstant. Spørsmålet her er da: Kan leieavtalen heves med grunnlag i dette?

Svar:

Leieavtalen kan heves ved vesentlig mislighold. Reglene om dette står i husleieloven § 9-9. I vurderingen av betalingsmislighold er vesentlig vil blant annet depositum spille inn. Det vil også ha betydning om husleieavtalen har en fravikelsesklausul. Også andre forhold vil kunne spille inn i vurderingen av hvorvidt det foreligger vesentlig mislighold, blant annet manglende adgang for utleier til å gjennomføre nødvendig tilsyn med boligen.

Selv om betalingsmisligholdet ikke skulle gi grunnlag for heving vil gjentatte forsinkelser kunne gi grunnlag for oppsigelse. Her er kravet at avtalen er misligholdt, mens ved for heving er et krav om vesentlig mislighold.

Forskjellen på heving og oppsigelse er først og fremst at leier ved oppsigelse har rett på 3 måneders oppsigelsesfrist.

Ved oppsigelse av leieavtale er det viktig å huske på at formkravene for oppsigelsen er fulgt. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som kan bistå ved utformingen av oppsigelsen, evt en hevingserklæring.

Del denne artikkelen: