Leier ut på Airbnb uten tillatelse

Publisert: 10.09.2019

Sameie med 3 private enheter, felles areal rundt. Den ene parten har lagt ut sin enhet for utleie på Airbnb uten forvarsel. Sameievedtektene sier at utleie skal godkjennes skriftlig av styret. De reklamerer for hytta og området rundt, bl.a: «stor parkering»(som er felles), «Nydelig strand», «adgang over privat grunn», «Tilgang til brygge» (som de ikke eier). Det er knapt 2 meter mellom husene, og grenda var ikke bygd som utleieobjekt. Vi har hatt vårt hus i 7 år, disse i 4 mnd. Kan vi gjøre noe?

Svar:

Utleie via Airbnb vil nok defineres inn under utleie da man overlater sin bolig til andre mot vederlag, selv om disse periodene er nok av kortere format enn et ordinær utleieforhold skulle tilsi og det er mulig at vedtektene nok siktet mot slike "ordinære husleieforhold" og ikke via Airbnb. Men i forhold til selve ordlyden, og antagelig med henvisning til formålet bak bestemmelsen i vedtektene, så vil jeg legge til grunn at utleieforhold via Airbnb omfattes av påbudet i vedtektene om at utleie skal godkjennes skriftlig av styret.

Når dette er konstatert er det for så vidt kun å rette en henvendelse til vedkommende om at sameie ikke er forespurt om utleie og at man derav må søke om dette. Videre ville jeg nok påpekt den feilaktige markedsføringen av boligen. Jeg formoder det ligger i deres spørsmål at man er negativ til slik utleie og at man derav muligens ikke vil oppnå godkjennelse fra styret om slik utleie.

Om man neglisjerer slikt påbud om å innhente samtykke vil det i ytterste konsekvens føre til at sameie som sådan kan iverksette utkastelse og/eller påbud om salg av sin seksjon. Dette kan man selvfølgelig presisere i et svar tilbake til vedkommende, men dette kan også virke unødig provoserende.

I de aller fleste tilfeller vil jeg som advokat mane partene til dialog fremfor tvist. Gjennomfør et møte for å diskutere temaet for å se om man kan komme til en minnelig løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: