Leier bolig med kloakklukt

Publisert: 16.01.2020

Har snakket med Finn.no som ba meg kontakte dere. Jeg og min samboer som er gravid leier en bolig til 10 200 kr i mnd. Vi har leid siden oktober. Etter vi flyttet inn har vi merket kloakklukt på badet, som er veldig intens. Klærne lukter kloakk etter å ha vært i vaskemaskin. Dette har gått utover helsen og privatliv. Utleier har holdt tilbake informasjon i kontrakten. Vi må hele tiden stå å kaste vann i sluket hele dagen. Når vi ikke har vært hjemme på noen timer kommer vi hjem til kloakklukt.

Svar:

Jeg legger til grunn at dere spør med dette hva dere kan gjøre "rettslig" med ovennevnte problemstilling.

I utgangspunktet så fremstår lukt av kloakk som et vedlikeholdsproblem. Jeg formoder her at man har gjort det man kan gjøre for å få bukt med dette problemet på ordinært vis. Om det da til tross for dette lukter kloakk i boligen, så er jeg ikke i tvil om at problemet må anses for å utgjøre en "mangel" ved utleiers kontraktsytelse. Det vil si at utleier leverer ikke i henhold til kontrakt og dere står i en stilling der dere kan fremme krav i henhold til dette.

I første omgang så må det reklameres over forhold til utleier. Det vil si man opplyser om hvilket problem man har samt at anfører at dette er et mangelsforhold ved bolig. Derav bør utleier gis en anledning til å rette opp problemet hvilket bør settes til en relativt knapp frist på 1-2 uker. Forholdet vil antagelig også gi et grunnlag for å kreve nedsettelse av husleien som en kompensasjon for det ubehag mangelen har påført dere i den perioden mangelen består jfr lovens §2-11 som sier følgende

"forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand"

Jeg vil videre foreslå at dere holder tilbake deler av husleien til forholdet er utbedret.

I ytterste konsekvens kan forholdet være så ille at om dette ikke blir utbedret raskt at forholdet kan utgjøre et grunnlag for å heve kontrakten for deres del samt fremme krav om erstatning. Om det er slik at denne kloakklukten ikke lar seg utbedre og at dette har vært et vedvarende problem også for tidligere leietaker som utleier har holdt tilbake informasjon om, så vil jeg anta at dere har et grunnlag til å flytte på dagen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: