Leieinntekter og uføretrygd

Publisert: 11.12.2019

Jeg er idag 100 % ufør. Jeg har planer om å kjøpe 4 boenheter og deretter leie disse ut hver for seg. Vanlig leiekontrakt på alle. Jeg eier også egen bolig nå, der jeg leier ut halve boligen, vanlig leiekontrakt på denne også. Vil uførytelsen min bli redusert dersom jeg kjøper 4 boenhet og leier disse ut? 6500,- per mnd, per boenhet. 6500 x 5 boenheter = 32 500 minus kostnader. Blir 390 000 minus kostnader i året.

Svar:

Jeg vil anbefale deg å ta en telefon til Skatteetaten, for å forhøre deg om utleie av det omfanget du beskriver vil regnes som kapitalinntekt eller næringsinntekt. Dersom inntekten vil anses som kapitalinntekt, påvirker det ikke uføretrygdens størrelse. Det gjør det derimot dersom dette anses som næringsinntekt. Jeg anbefaler deg også å spille med åpne kort ovenfor NAV, slik at du unngår misforståelser.

Del denne artikkelen: