Leieinntekt ved uførepensjon

Publisert: 07.02.2018

Vil utleie av rom, i egen leilighet der jeg selv bor, påvirke uførepensjon? Ung ufør, 100 %, innvilget i 1997. Vil eventuelle leieinntekter redusere muligheten for å tjene 1G ved arbeidsinntekter, uten å gå ned i trygd? Må man oppgi leieinntekter til NAV og skatteetaten og blir det trukket skatt av de?

Svar:

Leier du ut en del av boligen man selv bor i, er leieinntektene i mange tilfeller skattefrie, og regnes ikke som arbeidsinntekt. Jeg foreslår at du tar en telefon til Skatteetaten for å dobbeltsjekke. Leieinntekt kan regnes som arbeidsinntekt når utleievirksomheten har et omfang som gjør at den må anses som næringsvirksomhet, f.eks. utleie av kontor/lager/industrilokaler.

v/advokatfullmektig Anton Forssten

Del denne artikkelen: