Låne penger til sønn for oppstart av firma

Publisert: 16.11.2018

Skal låne en av mine sønner kr 200 000, da han skal starte trafikkskole. Hva bør tas med i avtalen som vi skriver , utenom rente og avtale om tilbakebetaling, avdragsfrihet og hvordan vi skal gjøre med gjelden ved en eventuell konkurs? Selskapet skal startes som et aksjeselskap. Kan eventuell gjeld ved konkurs omgjøres til forskudd på arv? Eventuell rente. Jeg taper en del da det er penger fra fond. 2 brødre, de er orientert.

Svar:

Sett opp de betingelsene du mener skal gjelde og få alle dine sønner til å skrive under på at de er kjent med dine vilkår for lånet. Det er du som bestemmer, også rent arverettslig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: