Lån som forskudd på arv

Publisert: 25.09.2018

Min mor skal låne ca. 1 million til et av barna sine ved å utvide huslånet sitt eller ta opp et annet lån. Dette er å anta som et forskudd på arven og vil trolig ikke bli betalt ned i løpet av min mors levetid. Hva slags kontrakt er best å signere slik at barnet som låner vil overta lånet og påløpte renter, samt at det kan regnskapsføres hvor mye som er blitt betalt ned?

Svar:

Enten må det gis kr 1 million som forskudd på arv, hvor dette nedtegnes i et dokument, og hvor det fremgår at dette skal komme til fradrag.

Alternativt kan det lages en låneavtale mellom mor og barnet. Boet etter mor vil da ha et krav mot barnet for utestående gjeld som ikke er betalt inn på dødstidspunktet. Det bør ikke lånes bort mer enn hva som antas å være barnets arveandel.
Da er det ingen tvil om at det ikke er en gave.

Barnet bør også signeres en avtale om at det er enighet om at resterende del av lånet som ikke er tilbakebetalt per dødstidspunktet skal komme til fradrag i hennes arveandel.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: