Kreve husleie av ekskone

Publisert: 06.01.2020

Hvordan skal en kontrakt utformes når jeg vil kreve 1/2 leie av min kone som bor i vårt felles hus? Jeg må flytte ut grunnet separasjon. Er det nok at jeg gir henne et skriv hvor jeg krever leie fra dato jeg flytter ut med evt et vitne? Hva om hun ikke vil betale?

Svar:

Ja, det er tilstrekkelig at du skriftlig fremmer krav om husleie. Retten til å kreve husleie for den andre ektefellens bruk av eierandelen til den som flytter ut følger av ekteskapsloven. Ekteskapsloven § 68 annet ledd:
"Den ektefellen som eier boligen, kan kreve vanlig markedsleie. Er boligen sameie mellom ektefellene, nedsettes leien forholdsmessig. Leien løper fra det tidspunktet det blir satt fram krav om det".

Det er altså ikke behov for et vitne, da det er tilstrekkelig at du har bevis for at du har fremsatt kravet. Det som ikke er dekt av husleiekravet kan holdes tilbake ved endelig skifteoppgjør. Betaler hun ikke rettmessig husleiekrav fra og med det er framsatt til og med skifteoppgjøret mellom dere er avsluttet, så kan altså det hun skulle betalt i husleie trekkes fra hennes andel av det endelige skifteoppgjøret mellom dere.

Del denne artikkelen: