Kreditor vil ta pant i en eierandel i bolig

Publisert: 04.06.2018

Jeg eier 1/2 av en bolig. Jeg og min søster deler eierskapet. Hun eier den andre halvdelen. Det er slik at kreditorer nå kommer til å ta pant i huset. Hva skjer når de tar pant i min eiendel? Jeg har bare gjeld på 150 000 kroner og min eierandel er verdt over 600 000 kroner. Hvordan gjennomføres dette? Er det slik at de tar alle pengene der tvangssalg skjer? Eller hva skjer med min søsters eierandel?

Svar:

De kan bare ta pant i din halvdel. Det skaper en del bryderi for dem. Det er vanskeligere å gjennomføre et tvangssalg dersom det bare er en halvpart som skal selges. Men du kan regne med at sluttresultatet blir det samme: Når kreditoren først har fått pant, kan han tvinge frem et salg.

Den nye eieren kommer så i posisjon for å bruke Sameielovens regler til å kreve sameiet med din søster tvangsoppløst. Da får hun valget mellom å la eiendommen gå, eller å kjøpe opp din halvpart. I dette tilfellet er det opplagt, siden gjelden er på bare 1/4 av verdien av din part, at denne prosessen KAN bli gjennomført, og at alle strafferentene og gebyrene for alt sammen vil bli belastet deg, og tatt fra din eierpart i huset. Slikt er DYRT.

En mer rasjonell løsning er å gjennomføre så mye av dette som er nødvendig, frivillig, og snarest mulig slik at du slipper alle gebyrene og strafferentene. Hvis din søster ønsker å holde på huset, selv om din evne til å finansiere den andre halvparten faller bort, så bør hun allerede nå gjøre et forsøk på å kjøpe opp 1/4 av din eierpart for 150 000 slik at du får betalt gjelden din, og hun beholder tilknytningen til huset, og du fortsatt er med på å finansiere 450 000 kroner av verdien.

Del denne artikkelen: