Kreditor mener at avdrag på lån ikke skal dekkes

Publisert: 08.08.2018

I forbindelse med gjeldsordning, krever kreditor at jeg bare setter husleie lik halvpart av samboers rentebetjening, avgifter, forsikring etc. Samboer eier bolig alene, og vi har muntlig avtale om husleie på et beløp som dekker halvpart av renter, avdrag, avgifter. Kreditor mener at det ikke kan avsettes midler til avdrag. Namsmann og spesialister på gjeldsordning (Egil Rokhaug), viser til rettspraksis som støtter at rimelig husleie til samboer også kan dekke avdrag på dennes huslån.

Svar:

Her vil jeg støtte namsmannen og spesialistene du nevner. Jeg vil faktisk gå ena litt lenger: Hva som er rimelig husleie har egentlig ingenting å gjøre med hva slags lån samboeren har.

- Hvis huset er gjeldfritt, betyr ikke det at dine kreditorer skal ha krav på at du får bo gratis.
- Hvis samboeren har veldig dyre lån, så blir kanskje halvparten av renter + avdrag mer enn han/hun kan forlange.

Del denne artikkelen: