Krav til forsikringsselskap via fagorganisasjon

Publisert: 30.09.2019

Nylig 100 % ufør. Sendt inn krav til forsikringsselskap. Forsikringen var obligatorisk ved innmelding i fagorganisasjon. Siden jeg har en lang sykdomshistorie, også fra før innmelding, tviler jeg på at jeg får noe - i alle fall ikke uten kamp (det finnes argumenter relatert til sykdomsutvikling og tidspunkt for diagnose). Så til poenget: Ved innmelding i forbundet ble det reklamert med fritak for å sende inn helseattest. Vil det ha noe å si når sykdomshistorien min skal granskes?

Svar:

Det er vanskelig å si noe helt konkret om dette, uten å se på vilkårene for forsikringen. Det jeg imidlertid vil rådgi deg til, er å ta kontakt med forsikringsselskapet direkte, og høre hva de har å si om saken. Dersom du, på bakgrunn av svaret du får, ønsker å klage på forsikringsselskapet, kan du lese mer om fremgangsmåten her: https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/forsikring/forsikring-misfornoyd/

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: