Krav på pliktdelsarv

Publisert: 21.07.2020

Arvelater har skrevet i sitt testamente at alt han eier skal arves av hans datter og samboer. Har hans avdøde sønns to voksne barn krav på pliktdelsarv når dødsboets formuesverdier hadde liten verdi (under grunnbeløpet i folketrygden)?

Svar:

Arvelater kan ikke bestemme at livsarvinger ikke skal ha arv. I dette tilfellet vil det nok trolig spille liten rolle, da det høres ut som om det blir et oppgjør etter skifteloven § 80, når det er lite eller intet til fordeling. Da vil normalt den som har stått for begravelsesutgiftene få tilgang til det som er av midler, når beløpet er under grunnbeløpet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: