Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Svar:

Overtidsbetaling har man krav på når lovens/tariffavtalens grense for maksimal arbeidstid er overskredet. Man har ikke rett på overtid bare fordi de avtalte timer man skal arbeide er overskredet, slik som i gitte eksempel.

Del denne artikkelen: