Krav på erstatning etter påkjørsel?

Publisert: 07.12.2015

Min datter og hennes hund ble påkjørt i et gangfelt. Etter medisinsk behandling ble det konstatert 3 brudd i ankelen, og mistenke om at hun hadde fått prolaps i ryggen som følge av påkjørselen. Hun mottar 100 % uføretrygd. Kan hun få noen form for erstatning/oppreisning som følge av påkjørselen? Hun har dårlig råd og måttet betale utgifter til lege/medisiner selv. Hunden ble også truffet, har hun rett til å få den sjekket den hos veterinær? Sjåføren prøvde å stikke av, men vitner holdt han igjen til politiet kom.

Svar:

Hun vil kunne få en betydelig erstatning selv om hun har 100% uføretrygd. Hun vil ha krav på erstatning for utgifter, nye klær, alt av legeutgifter og behandling så lenge hun lever, hjelp til evt. snømåking, plenklipping, sedvanlig vedlikehold av bolig mm i tillegg til tap i inntekt evt. oppad begrenset til 1G i året. I tillegg vil hun antakelig ha rett til menerstatning. Hun vil få dekket utgifter til advokat av forsikringsselskapet til den bilen som kjørte på henne.  Dere MÅ ha advokatbistand. Advokatforeningen har også lister med oversikt over hva de enkelte advokatene hovedsakelig arbeider med.

Med vennlig hilsen

advokat Bjørn M. Brauti 

Del denne artikkelen: