Krav på arv etter 33 år som medeier?

Publisert: 27.01.2016

Min far og hans daverende samboer kjøpte en bolig sammen på 70-tallet. De bodde sammen der i 3 år, så flyttet hun ut. Boligen er tinglyst på dem begge. Min far overtok boligen etter henne. I følge han har han betalt henne ut. De betalte begge på lånet sammen, videre betalte han resten da hun flyttet ut. Far døde brått, og nå sier hun at hun vil ha halvparten av dagens verdi.

Har hun krav på det eller er det foreldet? Hun har ikke rettet noe krav på de 33 åra som hun har stått medeier. Hun har heller ikke vært på eiendommen for vedlikehold.

Svar:

Eiendomsforholdet kan i utgangspunktet bestå i dette tilfelle, men dette vil jeg tro er en kun en teoretisk mulighet. Det forhold at begge står som hjemmelshavere på eiendommen er et bevis på at begge er eiere. Men i realiteten vil jeg sterkt anta at eiendomsforholdet er overtatt av deres far med 100% ved at han har betalt henne ut.

Det har formodningen mot seg at man skulle ha fortsatt å eie denne boligen i lag i 33 år etter bruddet. Men om hun vil fremme et krav så må dette besvares. Kravet kan også bero på en misforståelse ut i fra at hun er registrert som eier, men dette har ingen betydning om det lar seg bevise at eierforholdet reelt sett er tilhørende deres far og han alene.

Aktuelle bevis i saken er naturligvis eventuell dokumentasjon for utbetaling fra deres far om dette fortsatt foreligger. Videre vil det være av stor betydning partenes adferd i ettertid. Har f.eks. denne eks-samboeren ført opp eiendommen på ligningen sin i alle disse år, så vil dette naturligvis ha betydning, likeså hvordan dette er ført opp på deres far sin side. Dette samt andre forhold kan være med å belyse hvordan partene har vurdert eiendomsforholdene i alle år.

Men som sagt, jeg vil sterkt anta at deres far eide denne boligen alene selv om det teoretisk ikke kan utelukkes at man eide den sammen i alle disse år. Jeg vil bestridekravet med noen av de ovennevnte anførsler over, og herunder be henne om å frivillig akseptere at hennes formelle eierandel overføres til dere barna. Men her må dere passe på å se om det blir dokumentavgift for denne transaksjonen først, undersøk dette med kartverket.

Med vennlig hilsen

Advokat Stig R. Østgaard

Del denne artikkelen: