Konsekvenser ved utleggspant på bolig?

Publisert: 11.01.2019

Jeg og min samboer gikk fra hverandre for noen måneder siden, vi eier 50 prosent hver av en enebolig på eiet grunn. Jeg oppdaget ved en tilfeldighet at det er tatt utleggspant i hans idelle halvpart av boligen for to måneder siden uten at jeg har vært klar over eller informert om dette. Kravene er på tilsammen 30 000,- Hvilken konsekvenser har dette for meg? Kan det kreves tvangssalg av boligen? Planen er å selge boligen til våren, hvordan vil det påvirke ett eventuelt salg? Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Dette vil i utgangspunktet ikke få noen nevneverdige konsekvenser for deg. Oppgjør i henhold til utleggsforretningene kan bare gjøres gjennom din tidligere samboers sameieandel. Din sameieandel vil derfor ikke bli berørt. Skulle eksempelvis salgsoppgjøret av eiendommen gi en netto gevinst på 500 000,- så vil du motta kr. 250 000,- mens din tidligere samboer vil motta 220 000,-. På tilsvarende måte kan kreditorene kun begjære tvangssalg av din tidligere sameiers sameieandel. For ordens skyld kan det likevel være greit at dere legger eiendommen ut for salg før det blir begjært tvangssalg.

Del denne artikkelen: