Konsekvenser av å ikke ha samboeravtale

Publisert: 31.03.2020

Spørsmål angående samboeravtale. Jeg eier en bolig, og har samboer uten økonomisk tilknytning til min eiendom. Samboer betaler inn et satt beløp pr. mnd. til min konto for å dekke 50 % av faste utgifter som strøm etc. og bor ellers kostnadsfritt i min bolig. Vi er ikke gift, og har ikke barn. Ved et eventuelt samlivsbrudd, kan det få økonomiske konsekvenser for meg om vi ikke har skrevet en samboeravtale? Har min samboer krav på tilbakebetaling av "husleie" eller andre krav på min eiendom?

Svar:

Utgangspunktet i samboerskap er at hver av partene eier sitt eget, og at det ikke etableres noe sameie bare i kraft av å være samboere. Videre skal det svært mye til for at den samboeren som ikke formelt er oppført som eier av boligen, blir sameier uten at dette fremgår av avtale. Det skal særlig mye til for å bli sameier i en bolig som den andre eide fra før samboerskapet tok til. Stor grad av medvirkning og fellesskap rundt ervervet står sentralt for å kunne etablere sameie i slike tilfelle.

Det skal også mye til for at samboeren som ikke står eier av boligen, kan ha et krav på vederlag ved samlivsbrudd. For å kunne ha krav på vederlag må den ene samboeren ha tilført den andre (eiende) samboeren en betydelig økonomisk fordel, og det må i tillegg kunne anses rimelig ut fra samboerforholdets varighet, samboernes økonomi mv.

Dersom bidraget fra din samboer er på nivå med en rimelig husleie for å bo i din bolig, er utgangspunktet at dette ikke vil være tilstrekkelig for å kunne kreve hverken vederlag eller sameie. Jeg vil likevel anbefale at dere skriver en samboeravtale hvor denne type spørsmål klargjøres på forhånd, slik at det ikke oppstår unødig uenighet og konflikt ved et eventuelt samlivsbrudd.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: