Konflikt om betaling av skade i leiebolig

Publisert: 13.03.2018

Problem: Leietaker nekter å betale oppgradering av bad etter lekkasje til vegg i forbindelse med dusj. Han har ikke gitt utleier beskjed/varsel om dette før leier i 1. etg. oppdager vanndråper over kjøkkenbenk. Kontroll av SSG/Gjensidige viser tydelig fukt i vegg og gulv. Utleier krever at leieren i sin helhet tar kostnaden for oppgraderingen. Han nekter og kontakter Konfliktrådet. Møte med Konfliktrådet avbrytes uten konklusjon. Regning lyder på kr. 76 000. Forslag til løsning?

Svar:

Utgangspunktet etter husleieloven er at utleier skal stå for kostnader for nødvendig vedlikehold. Dette fremgår av bestemmelsen i husleieloven § 5-2 (1).

Leietaker vil imidlertid ikke være automatisk og ubetinget fri for ansvar i saker som denne. Etter bestemmelsen i husleieloven § 5-5 (1) 1. pkt. fremgår det nemlig at leietaker er ansvarlig for å sende melding om eventuelle skader på husrommet snarest mulig etter at skaden er blitt oppdaget. Videre følger det av § 5-5 (2) at leietaker er forpliktet til å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å forhindre ytterligere skader. Dersom leietaker misligholder sin plikt til å si i fra etter § 5-5, vil vedkommende i enkelte tilfeller kunne være erstatningsansvarlig ovenfor utleier. Dette følger av bestemmelsen i husleieloven § 5-8.

Det er vanskelig å vurdere konkret hva som er den riktige løsningen i et tilfelle som dette. Fra utleiers side kan det imidlertid være hensiktsmessig å bringe saken inn for forliksrådet for å kunne få en rettslig vurdering av saken der.

Del denne artikkelen: