Kompensasjon for ekspropriert eiendom

Publisert: 27.03.2019

Min mor har en hytte der Statens vegvesen trenger en del av tomten for å bygge gang- og sykkelvei. De vil bruke 190 m2 av tomten på langs, dvs. inntil nåværende riksvei. Dette er i et attraktivt fritidsboligområde. Hvor mye kan hun forvente i kompensasjon?

Svar:

Dette beror på relativt komplekse vurderinger som er avhengig av detaljkunnskap om saken. Ved eksproriasjon har hun krav på juridisk bistand dekket av Statens vegvesen. Jeg vil derfor anbefale å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe henne videre i saken.

Del denne artikkelen: