Kommunen øker festeavgift med 400 %

Publisert: 13.09.2018

Jeg fikk en kraftig økning av festeavgiften på tomten min dette året, den økte med nesten 400 %. Fikk beskjed fra Alta kommune om at dette hadde de lov til, og at de egentlig skulle ha økt denne i 2012 da jeg kjøpte boligen. Dette fordi festeavgiften øker ved skifte av eier på bolig. I festekontrakten min står det at der er 80 års festetid med start i 1986. Leser i en dom fra høyesterett mai 18 som sier at de ikke kan regulere etter tomteverdi, men pengeverdi. Hvordan går jeg frem her?

Svar:

Det er litt vanskelig å vurdere dette uten ytterligere informasjon om kontraktens ordlyd og grunnlaget for økningen. Det følger imidlertid av bestemmelsen i tomtefesteloven § 11 at det ikke kan avtales eller kreves festeavgift som er urimelig høy sammenlignet med hva som vanligvis blir betalt på stedet ved feste av lignende tomter med tilsvarende avtalevilkår.

Dersom du mener at bortfester krever for høy festeavgift, så kan du i medhold av denne bestemmelsen fremsette en skriftlig innsigelse mot oppreguleringen som har funnet sted. Dersom kravet blir avvist av bortfester, kan du eventuelt kreve en rettslig behandling av saken for de alminnelige domstolene. For begge disse fremgangsmåtene vil du uansett kunne få en nærmere begrunnelse for oppreguleringen.

Del denne artikkelen: