Kommunen bygger vei på vår eiendom

Publisert: 15.03.2016

Kommunen har laget en plan for ny samlevei som vil medføre at vi må rive et uthus/ verksted med utrom som er i daglig bruk, og i tillegg kommer veien svært nær huset (et par meter fra inngangsdør til veigrøft/gjerde). Tomten er smal og det blir vansker med innkjøring/parkering.

Kan vi i en slik sak kreve advokatbistand og konsulentbistand som dekkes av kommunen? Og kan vi kreve at kommunen bygger om/flytter huset slik at vi får et nytt tjenlig inngangsparti (det eksisterende vil komme rett inn i veien og vil ikke fungere).

Svar:

I et slikt tilfelle vil dere kunne kreve erstatning for den grunn som dere må avse i anledning utbyggingen. Det er videre adgang til å kreve dekket nødvendige omkostninger til advokat/konsulent/megler for å beregne og fremme deres krav i saken. Jeg vil dog tilråde at man tar kontakt med kommunen for å få dette bekreftet herunder hvordan disse utgiftene skal pådras.

Jeg vil gjøre særskilt oppmerksom på at man kan også kreve erstatning for den ulempe som tiltaket gir. Om ulempene ved tiltaket blir tilstrekkelig omfattende kan man endog kreve at kommunen kjøper boligen av dere. Jeg har naturligvis ikke gått inn på alle aspekter ved en slik sak ved dette svaret, men det vil deres advokat gi dere. Jeg tror det er viktig med en grundig vurdering av advokatvalg i saken da det nok er et fåtall som håndterer slike saker.

Med vennligh hilsen

Advokat Stig R. Østgaard 

Del denne artikkelen: