Klarer ikke jobbe 100 %

Publisert: 28.08.2019

Jeg jobber 100 % som sykepleier, er 55 år og har kroniske smerter i beina. Kjenner at full stilling blir for mye, har lite igjen når jeg kommer hjem. Legen min sier at jeg kan gå ned i stilling, men det vil jeg jo tape på økonomisk. Hvilke rettigheter har jeg? Jeg har prøvd ulike behandlinger uten effekt hos fysio. Har en medfødt feilstilling som er årsak til plagene.

Svar:

Dine rettigheter avhenger av din faktiske medisinske situasjon. Din lege er nærmest til å vurdere dette. Ved sykemelding vil du få sykepenger og hvis dette senere medfører arbeidsmarkedstiltak eller delvis uførepensjonering, så vil du få trygd alt avhengig av opptjeningstid, pensjonspoeng osv. Dette kan du få opplyst hos NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: