Klage på sykepenger fra NAV

Publisert: 30.04.2020

Jeg er sykemeldt. Har gått over alt av lønn og etc pga skattemelding. Jeg har regnet ut at jeg får 44 000 i sykepenger fra NAV. Men i jobb hadde jeg fastlønn på 52 000 og mellom 10 til 15 000 i mnd i provisjon. Jeg ble sykemeldt 26. august i 2019. Finnes det noen mulighet til å klage eller noe på dette så jeg får tilbakebetalt det jeg har rett på? Og hvem kan jeg få hjelp til og ordne dette?

Svar:

Ja, du kan klage til NAV. Klagefristen kan være utløpt, men det kan være adgang til å dispensere fra den. En advokat kan bistå deg med å vurdere saken din, og klage til NAV.

Del denne artikkelen: