Klage på manglende utført arbeid etter tre år

Publisert: 01.10.2019

Vi er en liten bedrift som fikk tilbud på en rørleggerjobb, jobben er delvis gjort i 2016 og betalt i sin helhet. Tilbudet er skriftlig. Vi har dessverre benyttet lokalene arbeidet ble utført på som lager og derfor ikke oppdaget at to av punktene i tilbudet ikke er utført før i år. Vi er heller ikke fagpersoner på området. Hvilke rettigheter har man for å få arbeidet utført eller tilbakebetalt for det som mangler etter så mange år?

Svar:

Det er gått +/- 3 år fra arbeidet er overtatt vil det være vanskelig å fremme krav. Om det er mulig å følge opp et mangelskrav nå beror på flere forhold: 1) krav til kjøpers undersøkelse ved overtakelse 2) reklamasjonsfrister 3) foreldelse. Ønsker dere å fremme krav må det straks fremmes en nøytral reklamasjon over forholdet. Dere bør få juridisk bistand til å vurdere om når et krav eventuelt vil være foreldet.

Del denne artikkelen: