Klage på kjøp av russebuss

Publisert: 24.05.2017

Vi er 28 gutter som kjøpte en russebuss "et år for tidlig" og leier ut til de som er ett år eldre. Vi skulle få bussen i EU-godkjent tilstand av de vi kjøpte av, men det var den ikke. Vi tok da og reparerte den for omlag 190 000 kr, men de vi kjøpte den av nekter å betale fordi de mener den var EU-godkjent. Hva kan vi gjøre?

Svar:

Hvis selgerne har opplyst at bussen ville bli levert i EU-godkjent stand, og den ble levert uten slik godkjenning, har dere i utgangspunktet krav på at selger bekoster slik godkjenning. Alternativt kan dere ha krav på et prisavslag som tilsvarer forholdet mellom bussens verdi med og uten EU-godkjenning. Selger har som hovedregel rett til å velge retting (å sørge for EU-godkjenning) fremfor prisavslag.

Jeg ser en del muligheter for uenighet mellom dere og selgerne i dette tilfelle. Hva er avtalt? Hva innebærer avtalens vilkår om at dere skulle få bussen i EU-godkjent stand? Var manglene som eventuelt hindret EU-godkjenning oppstått før levering? Var reparasjonen i sin helhet nødvendig for å få bussen godkjent?

Hvis dere har en skriftlig kjøpekontrakt, bør dere ta utgangspunkt i den for å vurdere hva dere kan kreve av selgerne. Hvis dette med EU-godkjenning ikke fremgår av en skriftlig avtale eller annen dokumentasjon, er det nok større rom for uenighet om hva som er avtalt.

Jeg foreslår at dere i første omgang prøver å komme til enighet med selgerne om et prisavslag. Hvis dere ikke blir enige, har dere mulighet til å fremme et krav for forliksrådet. At dere er mange kjøpere og kanskje også mange selgere skaper noen utfordringer, men de lar seg løse.

Del denne artikkelen: