Klage på gebyr fra kommunen

Publisert: 24.04.2018

Har søkt om utsleppsløyve (minirenseanlegg) hos kommunen. De står at det er seks ukers behandlingstid. Det tok dem 17 uker å svare, og de tok fullt gebyr på 9.600 kr. Kan de kreve fullt gebyr når de er 11 uker over fristen?

Svar:

Kommunen vil sannsynligvis kunne kreve fullt gebyr, men det finnes i visse tilfeller muligheter til å klage på ileggelse av kommunale gebyr til Fylkesmannen.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan nemlig gebyret falle bort eller nedjusteres forholdsmessig. Her vil også saksbehandlingstid være omfattet i helhetsvurderingen, men det understrekes at det skal nokså mye til for at lang saksbehandlingstid skal ha betydning for muligheten til å få medhold i en slik klage.

Del denne artikkelen: