Klage på erstatningsvedtak etter skade

Publisert: 22.01.2020

Min datter har fått innvilget erstatning fra to ulike forsikringsselskaper etter en ryggoperasjon med avstiving av ryggsøylen. De to forsikringsselskapene har kommet frem til ulik invaliditetsgrad. Selskap nr 1 har sagt mellom 20 %-30 % og da tilbudt 20 %. Selskap nr 2 har sagt 15 %-20 % og tilbudt 15 %. De bruker samme invaliditetstabell, men det er selvsagt to ulike leger som har gjort vurderingen. Spørsmålet mitt er om vi bør klage på vedtaket? Tilsier deres erfaring at det er noen vits?

Svar:

Umiddelbart vil jeg mener at det må finne sted en utbetaling snittbasert iht VMI, dvs. 25 % pluss 17,5 %, dvs. 42,5 % og deretter dele dette på 2, dvs. 21,5 % som oppgjør på begge dekningene.

MEN: Om din datter ikke har vært til en klinisk undersøkelse hos en objektiv lege og de to aktuelle angivelsene er fastsatt av selskapenes egne rådgivende leger, er det all grunn til å være skeptisk til dette.

Jeg vil anta dette er tilfellet idet du har fått to vurderinger, en fra hvert selskap.
Da vil jeg anbefale deg å få selskapene til å dekke utgifter til en objektiv sakkyndig, en ortoped, og at de sender denne legen et såkalt standardmandat (Røsægmandat). Si at de kan sammen komme med forslag og at begge kan bruke samme legen.

Det er absolutt grunn til å klage på dette.

Jeg har personlig behandlet ca 1500 personskadesaker og forsikringssaker og jeg har fortsatt til gode å oppleve at selskapene foretar riktig utbetaling av eget tiltak.

Alternativet er at dere kontakter en advokat som jobber med personskadesaker og forsikringssaker og får hjelp derfra. I en sak hvor det er snakk om en eller flere større forsikringssummer vil dette være vel anvendte penger.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: