Klage på bindende avtale fra advokat

Publisert: 08.02.2018

Jeg har snakket med en advokat i 11 minutter på telefon og har sendt til han 2 e-poster med informasjon angående en tvist med sameiet hvor det er snakk om vedlikehold av bolig. Vi hadde avtale at han blir med meg på et møte og at jeg undersøker med forsikringsselskapet om å dekke utgifter til advokat. Dagen etter får jeg en bindende avtale fra advokaten hvor det står at det påløper masse utgifter fra dagen før. Det står ingenting hva oppdraget består av og ikke muligheten til å si den opp.

Svar:

Dersom du har gitt klart utrykk for at du vil undersøke hvorvidt rettshjelpsforsikringen dekker kostnader til juridisk bistand før oppdraget igangsettes, vil advokaten normalt sett ikke kunne fakturere for det innledende arbeidet som du beskriver.

For øvrig er det slik at en oppdragsbekreftelse fra en advokat skal beskrive nøyaktig hva oppdraget består i. Det er heller ikke tillatt å innta klausuler om at oppdraget ikke kan sies opp. Du står følgelig helt fritt til å avslutte oppdraget når du vil og eventuelt velge en ny advokat. Dersom du velger å fortsette samarbeidet med den aktuelle advokaten, kan det kanskje være hensiktsmessig at du ber om en ny oppdragsbekreftelse.

Del denne artikkelen: