Kjøpte bolig med utleid tomt

Publisert: 01.10.2019

Vil kjøpe en enebolig med stor tomt, men de har leid ut 1400 kvm av tomten til 2033. Hvis jeg kjøper boligen, opphører den kontrakten mellom partene?

Svar:

Leiekontrakten må opphøre gjennom en oppsigelse. Hvis du har kjøpt tomten med en leietaker, fortsetter kontrakten å løpe. Du må eventuelt ha et kontraktsmessig grunnlag for å si opp kontrakten. Du kan eventuelt ta et forbehold når du inngir bud om at selger sørger for å avslutte leieforholdet før overtakelse. Det blir da et vilkår for kjøp fra din side.

Del denne artikkelen: