Kjøpt leilighet som ikke er godkjent som boligformål

Publisert: 24.04.2018

Har kjøpt leilighet i et tidligere industribygg. Etter overtakelse finner vi flere ting som ikke er som det skal være; dårlig utført arbeid på vvs og elektrisk anlegg. Det finnes ingen dokumentasjon på dette arbeidet, og selger innrømmer etterhvert å ha utført alt selv. Vi forsøker å nøste opp i saken, og det viser det seg at det ikke er søkt om bruksendring av arealet; leiligheten er ikke godkjent som boligformål. Det må inn en komplett søknad på boligen, det vil kreve ombygging av bad og mye mer. Snakker vi heving av kjøp?

Svar:

Etter bestemmelsen i avhendingsloven § 4-13 følger det at kjøper kan erklære heving av et kjøp av en fast eiendom dersom det foreligger vesentlige mangler ved eiendommen. I den anledning synes manglene som du skisserer i dette tilfellet i utgangspunktet å være både omfattende og alvorlige. Det kan derfor ikke utelukkes av vilkårene for heving foreligger. Samtidig kan det imidlertid være hensiktsmessig at dere kontakter en advokat med god erfaring med avhendingssaker for å få en endelig avklaring på dette spørsmålet.

Del denne artikkelen: