Kjøpt et hus som viser seg å være ubeboelig

Publisert: 15.01.2018

Jeg har kjøpt et hus der det er avdekket en vesentlig mangel. Har reklamert ovenfor selger, men han forholder seg taus. Boligen er ubeboelig. Mangelen ble avdekket få dager etter overtakelse. Jeg står nå uten bolig, da egen forsikring ikke dekker dette. Jeg har små barn som ikke har noen plass å bo og har ikke økonomi til å dekke huslån og betale husleie på annet bosted. Hva gjør jeg?

Svar:

I slike saker må man huske at det er en eksplisitt frist om å kreve heving, om dette er aktuelt å kreve.

Når det gjelder selve saken så gir du meg ikke tilstrekkelig med opplysninger til å vurdere om det kan være snakk om en mangel. Men for det tilfellet at det foreligger en mangel kan det være aktuelt med krav om prisavslag, utbedring, erstatning og/eller heving av kjøpet. Disse sakene er så pass kompliserte at jeg råder deg til å ta kontakt med advokat for å få bistand. Jeg anmoder videre om at man tar et bevisst valg av advokat som håndterer slike eiendomstvister.

Forsikringen på selve boligen vil nok ha klausul om dekning av bistand fra advokat i slike saker slik at du i første omgang iallfall må kun dekke en viss egenandel.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: