Kjøper som ikke henter betalt vare

Publisert: 21.02.2018

Solgte en vare på finn.no. Kjøper forhåndsbetalte men henter ikke/ordner frakt. Har purret, men ingenting skjer fra kjøpers side. Kjøper er firma, jeg er privatperson. Hva kan jeg gjøre? Kjøper betalte for over seks måneder siden!

Svar:

Du kan heve kjøpet. I så fall har kjøper krav på å få kjøpesummen tilbake, eventuelt etter fradrag av erstatning for ditt tap ved at kjøper ikke medvirker.

Del denne artikkelen: