Kjøpe ut samboer ved felles bolig

Publisert: 11.01.2019

Jeg lurer på hvordan fungerer det når man skal kjøpe ut samboer ved felles bolig, der det er 50/50. Det er gått under ett år, vil den som blir kjøpt ut måtte betale skatt for eventuell gevinst av boligen?

Svar:

Ettersom dette vil være et økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, vil reglene for skattepliktig gevinst av fast eiendom i utgangspunktet komme til anvendelse. Dette gjelder i motsetning til skifte av felleseie mellom ektefeller, jf. skatteloven § 9-2 (3) litra d. Her vil det følgelig være de vanlige reglene som kommer til anvendelse.

Dette innebærer at det ikke vil være skattepliktig gevinst ved realisasjon av fast eiendom dersom den som blir kjøpt ut har eid eiendommen i mer enn 12 måneder, og vedkommende i sin eiertid har brukt eiendommen som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Dette følger av bestemmelsen i skatteloven § 9-3 (2) litra b. Dersom den som blir kjøpt ut derimot ikke tilfredsstiller disse vilkårene, vil vedkommende være ansvarlig for å oppgi en eventuell gevinst i skattemeldingen din. Det synes imidlertid som dere begge tilfredsstiller vilkårene for skattefri gevinst i dette tilfellet ettersom det er gått mindre enn ett år siden samlivsbruddet.

Del denne artikkelen: