Kjøpe uskiftet bo under takst

Publisert: 24.04.2019

Min bror skal kjøpe huset fra min far. Han er enkemann og sitter i uskiftet bo. Regner med at det er greit å få en takst på huset for å vite hvor mye huset er verdt.

Men kan min bror kjøpe huset til en lavere sum enn hva taksten sier? Og i så fall hva skjer med differansen mellom summen som det blir kjøpt for og faktisk verdi? Når det da også er uskiftet bo, må min bror da kjøpe ut min del av huset? Hvordan er det med skatt på evt gevinst for min far hvis det selges for mer enn inngangsverdi?

Svar:

Den som sitter i uskiftet bo, kan ikke gi bort fast eiendom. Dette forbudet gjelder også gavesalg, det vil si salg til lavere verdi enn markedsverdi. Om slikt gavesalg foretas, må andre arvinger kreve omstøtelse. Merk at det er frister for å kreve dette (ett år frist med innlevering av stevning fra man får kunnskap om gavesalget).

Om det foretas et salg til markedsverdi, vil midlene gå inn i uskifteboet som din far disponerer. Om din far har bodd i huset det i ett av de siste 2 år, har han fritak for gevinstbeskatning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: