Kjøpe tilbake katt pga avtalebrudd

Publisert: 23.02.2019

Jeg solgte en katt av rasen Hellig Birma 20/12 - 18, til en dame, pga en avtale vi inngikk, nå har hun brutt den avtalen. Katten er chippet, registrert på meg ennå. Vi skrev ingen kontrakt i forbindelse av salget. Nå ønsker jeg å kjøpe katten tilbake. Hvilke mulighet har jeg og hvordan går jeg frem med dette?

Svar:

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det må derfor foreligge et vesentlig avtalebrudd for at du skal kunne kreve heving av kjøpet. Uten opplysninger om hva avtalebruddet fra kjøper går ut på kan jeg ikke si noe om hvorvidt det er grunnlag for heving av avtalen i dette tilfellet.

Du bør i første omgang henvende deg til kjøper og be om å kjøpe katten tilbake evt kreve heving av kjøpet.

Dersom kjøper ikke aksepterer dette må du vurdere om du skal ta ut rettslige skritt for å kreve heving av kjøpet. Jeg vil anbefale at du i så fall kontakter en advokat først som kan gi deg veiledning om hvorvidt avtalebruddet vil gi grunnlag for heving.

Del denne artikkelen: