Kjøpe seg inn i leilighet under markedspris

Publisert: 20.12.2019

Mulig å bli medeier uten å betale store summer selv om det er greit for den andre personen, ved kjøp av bolig?

Svar:

Vi forstår spørsmålet slik at du ønsker å kjøpe en eierandel av en bolig, men at du ikke vil betale markedspris for andelen. I utgangspunktet står selger fritt til å selge deler av boligen til den prisen selger ønsker. Dette gjelder riktignok med forbehold om at andre personer ikke har eierandeler eller rettigheter i boligen som forhindrer salg under markedspris, eller det for øvrig er avtalt eller tinglyst omsetningsbegrensninger. De offentlige avgiftene ved salget, dokumentavgift, vil ikke bli lavere ved salg til underpris, fordi dokumentavgiften beregnes etter markedsverdi og ikke kjøpesummen.

Med vennlig hilsen, advokat Mathilde Aagaard

Del denne artikkelen: