Kjøpe odelsgård på tvangssalg

Publisert: 18.10.2017

Odelsgård på tvangssalg. Jeg er interessert i å kjøpe et småbruk. Det er odel på eiendommen, som ligger som tvangssalg. Dagens eier er barnebarn av tidligere eiere. Dagens eier har 3 barn, 2 over 18 år - 1 barn under 18 år. Selvsagt har barn odelsrett. Hvem har odel etter dem? Foreldre av dagens eier, samt søsken og barn av dem? Det er lite informasjon fra megler som formidler salget.

Svar:

Barna har odelsrett. Også søsken av eieren og deres barn kan ha odelsrett. Når eiendommens selges på tvangssalg vil også dagens eier ha løsningsrett. For alle odelsberettigede gjelder en frist på seks måneder fra ny eier får tinglyst hjemmel for å gjøre retten til odelsløsning gjeldende

Del denne artikkelen: