Kansellere leieavtale av hytte

Publisert: 03.04.2020

Leide 2 hytter den 1. mars som jeg skulle bo i neste år. Nu har jeg leiet et hus. Kan jeg få kontrakten kansellert på hyttene, nu som jeg ikke kan bruke dem pga korona-regler?

Svar:

Den rettslige regulering mellom en utleier og en leietaker er først og fremst den inngåtte avtale mellom partene. Med avtale må det forstås enhver enighet/regulering mellom partene uansett om dette kan utledes gjennom en skriftlig avtale, eller muntlig avtaler, samt gjensidige forventninger og forståelser av avtalen mellom partene samt formålet med avtalen for partene.

Den generelle lov som regulerer husleie er ikke anvendelig da den ikke gjelder leieavtaler til bruk for fritidsformål.

For det tilfelle det ikke foreligger noen avtale eller at avtalen ikke regulerer den aktuelle problemstillingen så må man se hen til den generelle ulovfestede avtalerett med gjerne henvisning til bakgrunnsretten og hvordan et tilsvarende spørsmål er løst ved sammenlignbare lover.

Generelt vil jeg si at for leie av hytte må det kunne anvendes en hevingsrett for leietaker på grunn av koronareglene.

Hyttene lar seg i disse tilfeller ikke anvendes grunnet de iverksatte tiltak fra regjeringen. Det vil si at utleier ikke kan stille hyttene til leietakers disposisjon med henvisning til rettslige reguleringer, og da kan naturligvis heller ikke leietaker være pliktig til å betale i henhold til avtale.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: