Kan svigerforeldre gjøre krav på gård etter odelsloven?

Publisert: 06.11.2017

Jeg sitter i uskiftet bo på en gård med bo og driveplikt etter at min ektefelle døde. Vi hadde sameie. Våre to barn er ikke interessert i å ta over og vil fraskrive seg odel på farsgården når jeg etter hvert må selge. Vil mine svigerforeldre eller deres barn kunne gjøre krav på gården etter odelsloven?

Svar:

Det går ikke frem av det du skriver om det er du, din avdøde ektefelle eller begge som har odelsrett til eiendommen. Hvis din ektefelle hadde odelsrett etter sine foreldre, vil hans søsken kunne løse eiendommen på odel ved et salg.

Del denne artikkelen: